KBO-Kring Tilburg kent gemeentelijk 16 afdelingen. Overkoepelend is er de kringraad: alle afdelingen hebben hierin een vertegenwoordiger. De kringraad is de ledenvergadering van KBO-Kring Tilburg. De Kringraad vergadert twee keer per jaar.

Het kringbestuur is de belangrijkste schakel tussen enerzijds het bestuur van KBO-Brabant en anderzijds de Tilburgse KBO-afdelingen. Het kringbestuur geeft invulling aan haar taken door: • ondersteuning van de 3 clusters uit de 16 afdelingen. • collectieve en individuele belangenbehartiging. • jaarlijks het indienen van een aanvraag voor waarderingssubsidie ten baten van de uitvoering van activiteiten van de kring en afdelingen.

Bestuursleden KBO kring Tilburg

Voorzitter

Mevr. Els Aarts

Vice-voorzitter

Dhr. Toine van Poppel

Secreatris

Mevr. Ria Monsieurs

Penningmeester

Dhr. Bertus de Groot

Lid

Dhr. Frank Pulskens

Lid

Dhr. Maarten van den Tillaart

Lid

Dhr. Jan van de Laar

Lid

Tacke-Groten Mevr. Joelle

Adviseur KBO Brabant

Mevr. Elly Teune

 

 

Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.