Afdelingen en afdelingsbesturen

Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur: met verantwoordelijkheid voor de eigen afdeling. De bestuurstaken zijn veelomvattend, zoals secretariaat, ledenadministratie en het organiseren van activiteiten.

De afdelingen maken onderdeel uit van hun kring en cluster; dit stimuleert samenwerking en uitwisseling rondom activiteiten.

Alle leden zijn lid van een afdeling en krijgen informatie over activiteiten en bijeenkomsten.

Leden kunnen in principe ook deelnemen aan activiteiten van afdelingen waarvan zij geen lid zijn. Gewoonlijk zal hier voor een extra bijdrage gevraagd worden.