Meer dan 2500 Tilburgers worden door ongeveer 35 vrijwilligers geholpen bij het invullen van hun belastingformulier. Hoor je tot die senioren, die het financieel niet al te breed hebben en niet in staat zijn hun belastingformulier in te vullen, kun je gebruik maken van een vrijwilliger. Voor een kleine vergoeding wordt in een buurthuis of thuis het formulier ingevuld.
Begin 2023 kun je aangeven hier gebruik van te maken. Op allerlei manieren zal duidelijk worden hoe je je kunt aanmelden. Maak je al gebruik van deze service, dan word je door de invuller benaderd.